Universele kracht

Ronald van der Plas

Reiki- master

december 2022
M D W D V Z Z
« feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Chakra

chakrainleidingChakra inleiding
In een gewoon gesprek heeft iemand het wel eens over “zijn ziel” waarmee hij dan te kennen wil geven dat het lichaam waardoor hij spreekt de werkelijke mens is, en dat wat in het algemeen “de ziel” wordt genoemd een bezit van dat lichaam is – een soort kabel ballon die boven hem zweeft en op de een of andere manier met hem verbonden is. Dit is een vage, onnauwkeurige en mislijdende verklaring; in werkelijkheid is het juist anders om. De mens is een ziel en bezit een lichaam, of feitelijk; verschillende lichamen. Want buiten het zichtbare voertuig waarmee hij zijn zaken afdoet in deze lagere wereld bezit hij er nog andere, welke niet voor het gewone gezicht waarneembaar zijn, waarmee hij in de gevoels- en verstandswereld werkt. In de loop van deze eeuw zijn er ontzaggelijke vorderingen gemaakt in onze kennis omtrent de kleinste bijzonderheden van het menselijk lichaam.
Binnen de oosterse filosofie en geneeskunde gaat men ervan uit dat de mens, naast het fysieke, waarneembare lichaam, ook een energie lichaam of fijnstoffelijk lichaam heeft. Via niet fysiek aantoonbare energiebanen en velden in het lichaam en daaromheen (de aura) is de mens verbonden met het totale energieveld dat ons omgeeft. De energiebanen vinden we terug in de Indiase (nadi`s) en de Chinese gezondheidsleer (meridianen). De verschillende chakra`s vormen de verbindingsschakels tussen de ons omringende energie en deze energiebanen in ons lichaam.

Elke chakra correspondeert met een bepaald levensgevoel of gebied. Het al of niet goed functioneren van zo`n chakra is mede van invloed op bepaalde psychische en/of lichame-lijke problemen die we tegenkomen op het betreffende levensgebied. De mens bezit primaire en secundaire Chakra’s waarvan de kruin een primaire Chakra is. Hier stroomt de energie in en uit, die bij een rechte ruggengraat fysiek gezien, de Chakra’s het best doen functioneren.

De huidige westerse wetenschap is tegenwoordig vertouwt met de verbijsterde samen gesteldheden van dat lichaam en hebben ten minste een algemeen begrip van de wijze waarop zijn verbazend ingewikkelde systeem werkt. Het spreekt voor zich, dat zij hun aandacht hebben moeten beperken tot dat deel van het lichaam, dat dicht genoeg van samenstelling is om voor het oog zichtbaar te zijn, dat de meeste van hen zelfs niet weten van het bestaan van die soort materie welke, al is zij onzichtbaar, toch nog stoffelijk is en in de Theosofie met de naam etherisch wordt bestempeld. Dit onzichtbare deel van ons stoffelijk lichaam is voor ons van groot belang, want het is het voertuig waardoor de stromen vitaliteit doorheen vloeien, welke het lichaam in leven houden. Zonder dit deel toch, dat een brug vormt voor het overbrengen van golven van gedachten en gevoelens van uit de innerlijke wereld naar de zichtbare, dichtere fysieke stof, zou het ego geen gebruik kunnen maken van zijn hersencellen.

Voor een hoog spiritueel ontwikkelt mens, is het duidelijk zichtbaar als een massa flauw lichtende nevel, die het dichtere deel van het lichaam doordringt en zich even erbuiten uitstrekt. Het leven van een stoffelijk lichaam is voortdurend onderhevig aan veranderingen, en om het in stand te houden moet het steeds uit drie verschillende bronnen gevoed worden. Het heeft voedsel nodig voor zijn spijsvertering, lucht voor zijn ademhaling en drie soorten vitaliteit om in zich op te nemen. Deze vitaliteit is in werkelijkheid een kracht, maar wanneer zij met stof bekleed is, doet zij zich aan ons voor alsof zij een hoogst verfijnd scheikundig element was. Zij bestaat op alle gebieden, maar voor het ogenblik is het onze taak haar uitingen in de stoffelijke wereld na te gaan. Om dat te kunnen begrijpen, moeten wij iets weten van dit etherische gedeelte van ons lichaam.

staandHet Chakra stelsel

Chakra (Sanskriet, = wiel, rad, schijf), begrip afkomstig uit het tantristische hindoeïsme, met name uit de hatha-yoga, waarmee de zeven zenuwknooppunten worden aangeduid die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijk lichaam zouden bevinden. Elk knooppunt of centrum heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling, met groei en inzicht. De voorstelling is dat de energie van de mens (kundalini), die ligt te slapen in de onderste chakra, gewekt wordt en door de kanalen langs de chakra’s omhooggevoerd wordt tot deze zich in het kruinchakra verbindt met het hoogste goddelijke. De chakra’s worden voorgesteld als lotusbloemen. zie kundalini video
De chakras of krachtcentra zijn verbindingspunten waardoor een kracht van het ene voertuig of lichaam van de mens naar het andere stroomt. Iedereen die maar een geringe graad van spirituele ontwikkeling bezit, kan ze gemakkelijk in het etherisch lichaam zien, waar zij zich vertonen als op schotels gelijkende inzinkingen of draaikolken aan de oppervlakte. Wanneer zij nog volkomen onontwikkeld zijn, lijken zij op cirkeltjes van ongeveer twee duim middellijn, die bij de gewone mens dof lichten; wanneer zij echter opgewekt en belevendigd zijn, ziet men ze als vlammende, flonkerende draaikolken, welke zeer in grote zijn toegenomen en op miniatuur zonnen lijken. Soms beschrijven we hen alsof zij overeen komen met bepaalde fysieke organen; in werkelijkheid echter vertonen zij zich aan de oppervlakte van het etherisch lichaam, dat iets uitsteekt buiten de omtrek van het dichte stoffelijke lichaam.In het Oosten worden zij als lotusbloemen gezien, het symbool van het stijgend niveau van bewustzijn. Wanneer wij ons voorstellen dat wij recht neerkijken in de kelk van een bloem, zullen wij enig denkbeeld krijgen van het algemeen voorkomen van een chakra. De steel van de bloem ontspruit telkens aan een bepaald punt in de ruggengraat, zodat wij, anders gezien de ruggengraat zouden kunnen beschouwen als een stam waaruit de bloemen met tussenruimten uitschieten, met de opening van haar kelken aan de oppervlakte van het etherisch lichaam.
Deze centra’s symboliseren dan ook de zeven verschillende kwaliteiten van de schepping, levensvormen die parallel lopen met onze niveaus van bewustwording. Naarmate onze bewustwording toeneemt, zal ook de gevoeligheid voor die krachten die vanuit de ziel sterker gaan stromen. Bij mensen met een hoogontwikkelde geest draaien de Chakras zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende pure energie.
Door de chakras beweegt zich de energie, die verschillende toestanden veroorzaakt. De moderne biologie verklaart dit als een chemische veranderingen die het gevolg zijn van de werking van de endocriene klieren, klieren zonder afvoerkanaal, waarvan de secretie rechtstreeks en onmiddellijk wordt opgenomen in de bloedbaan van het lichaam. Deze endocriene klieren zijn de tegenhangers van de chakras. In de praktijk is waargenomen dat de toestand van een chakra een zeer bepaalde invloed uitoefent op de endocriene klieren die binnen zijn invloedssfeer liggen. De energiestroom in de chakras beweegt zich in cirkels en wordt zo naar binnen gezogen. De doorsnee van een chakra is ongeveer 10 cm. De draairichting is verschillend en ook bij mannen en vrouwen is deze weer verschillend (vaak tegengesteld – yin/yang). Naarmate de ontwikkeling van een persoon toeneemt neemt ook de grootte en de trillingsfrequentie toe. De grootte en het trillingsgetal van de chakra bepalen de hoeveelheid energie en de kwaliteit ervan, die uit de verschillende energiebronnen wordt opgenomen. In elke chakra zijn alle kleurtrillingen aanwezig, maar de kleur die bij het betreffende chakra hoort overheerst.

1De oude filosofen van het Oosten brachten die verandering in verband met de vijf fundamentele tattva`s of elementen: aarde, water, vuur, lucht en akasha (ether) waar wij allen uit bestaan. Deze elementen komen en gaan voortdurend, volgens de circadiaanse ritmen in het lichaam

De oude Indiaanse yogawetenschap benadrukte daarom dat men deze elementen moest kennen en er dienovereenkomstig mee moest kunnen werken, want de chakras worden opgevat als het werkterrein van de elementen. In de oude wetenschap van svara-yoga (de yoga van de bewuste ademhaling) worden verschillende methoden beschreven om de aanwezigheid van een tattva in het lichaam vast te stellen, en door deze technieken te leren beheersen, kunnen yogi`s zich zo instellen, dat ze veel presteren ten koste van een zo gering mogelijke hoeveelheid energie.

Door de voortdurende beoefening van kshata-chakra bhedana (het doordringen van de zeven chakra`s doormiddel van visualisatie), mantra japa (het reciteren van mantra`s)en mediteren kunnen ze zich tenslotte verheffen boven de tattva`s die de vijf elementaire centra van het lichaam beheersen – dat wil zeggen de eerste vijf chakras – en op die manier een niet dualistisch bewustzijn bereiken, die hen bevrijdt van de illusionaire wereld van maya.

Kennis over de chakras kan ons een waardevolle sleutel tot innerlijke zelfwaarneming of zelfbeschouwing in handen geven. Het is mogelijk onszelf te observeren en te zien hoe energie zich door onze verschillende bovenzintuiglijke centra verplaatst. Religieuze oefeningen, zoals vasten, liefdadigheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid, zorgen ervoor dat de energie naar de hogere centra stroomt. De sluimerende energie, die opgerold ligt in muladhara-chakra (eerste chakra), wordt actief en begint zijn tocht omhoog. Wanneer de stroom de hogere centra bereikt, verandert de hele houding van de beoefenaar. Dit gevoel wordt herhaaldelijk beschreven als een wedergeboorte. De Chakras dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan. Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakras onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt.

2

De chakras twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. De verticale kolom die ontstaat als we de Chakras op een lijn zien word Soeshoemna genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie (kundalini) wordt Ida en Pingala genoemd. Deze energiestroom de kundalini die zich zetelt in het muladhara (wortel-chakra) kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna (energiekanaal, dat door de wervelkolom loopt van de wortel-chakra naar de kruin-chakra toe), de centrale as (zie kundalini video). De Nadi’s zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden. Nadi’s in het hoofd foto.
Het handhaven van de opwaartse stroom word dan iemands voornaamste doel. De constante, gelijktijdige beoefening van visualisatie, mantra japa en meditatie draagt ertoe bij dat de beoefenaar de energiestroom in de hogere centra kan handhaven en zich op die manier boven de tattva`s kan verheffen. Voor visualisaties moet men beschikken over de juiste beelden van de chakra`s. Men zou daarvoor yantra`s kunnen gebruiken, de abstracte vormen van of beelden van chakras zoals die door visionaire kunstenaars uit het verleden getekend zijn. Maar een dergelijk instrument is zinloos wanneer de instructies ontbreken, zoals ook instructies zonder de juiste instrumenten geen gelegenheid tot werkelijke groei bieden. De illustraties van deze website helpen de geest en de beelden van de chakras vast te houden. Ons lichaam kent vele chakras (40 van enige betekenis) – o.a. in de miltstreek, de nek, handpalmen en voetzolen. Er zijn 7 hoofd chakras aan de voorzijde van ons lichaam van stuit tot kruin en ze hebben elk specifieke ziels- en geestelijke eigenschappen met elk een specifieke uitwerking op het lichaam. We zullen de zeven hoofd chakras behandelen. Die te onderverdelen zijn in drie groepen: 1e groep is het eerste en tweede chakra die de lichamelijke energie centras in het lichaam zijn, 2e groep is de derde vierde en vijfde chakra die de persoonlijke energie centras in het lichaam zijn, 3e groep is de zesde en zevende chakra die de geestelijke energie centra in het lichaam zijn.

3

 

7e chakra

De klanken van de chakra`s zorgen ervoor dat de chakra`s worden gestimuleerd en meer in harmonie gaan trillen. Je hele hormoonstelsel breng je zo weer in balans en een goed functionerend hormoonstelsel staat aan de basis van een gezond organisme.
Download nu de cd!
Elke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijke zenuwknooppunt. De chakras absorberen de universele of primitieve energie (chi, prana, akasha enz…), splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadis genaamd, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die al naar gelang de omstandigheden open of dicht kan staan. Is een chakra bijvoorbeeld de keelchakra gesloten, dan betekent dat bv. problemen met communiceren, zoals stotteren. Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat.

Chakras zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven chakra’s goed zijn geopend. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie…De klanken van de chakras zorgen ervoor dat de chakra`s worden gestimuleerd en meer in harmonie gaan trillen.
Je hele hormoonstelsel breng je zo weer in balans en een goed functionerend hormoonstelsel staat aan de basis van een gezond organisme.

4

 

Aura – Chakra het zevenvoudige licht

Guido ten Berge.’86
De schepping is verdeeld in zeven verschillende niveaus van bewustzijn. Via een thermomagnetische band (zilveren koord) en zijn Chakra’s is de mens verbonden met al deze dimensies. Onze Chakra’s zijn verbonden met onze wervelkolom via de nadi’s die het meest fijnstoffelijke, het zeer fijne etherische zenuwstelsel is van ons lichaam. Deze nadi’s (Sanskriet) bestaan uit zeer subtiele etherische energiekanaaltjes, verbonden met de ether sfeer, onze onstoffelijke structuur waarvan onze aura deel uitmaakt. Deze verbinding verloopt via het vitale of etherische lichaam, daarna naar het subtiel zenuwstelsel, het endocrien stelsel dat onze hormoon huishouding regelt. Als laatste naar het bloed die de diverse organen voedt. Zijn wij gesloten voor de werkelijke kennis dan zijn deze subtiele kanaaltjes de nadi’s verstopt en kan de genezende energie niet haar werking doen. Dan is hier lijden en vaak de stoffelijke dood de meest helende tegenkracht, die uiteindelijk de ziel zijn gewaarwording geeft. Ook hier geld, dat wie niet horen wil moet voelen, niet als een vergelding maar als de mogelijkheid tot bewustwording. Hierbij staat het gevoel voor het ondervinden, beproeven en het horen voor het luisteren naar de ziel die ons tot wetenden maakt.
De aura is onze uitstraling, het elektromagnetisch veld dat de mens omgeeft en een getrapte bescherming biedt aan het zichtbare en onzichtbare omhulsel van ons bestaan. Dit subtiele omhulsel is op verscheidene psychische punten verbonden het fysieke lichaam. Dit veld wordt gezien als een veld van ritmisch veelkleuri-ge licht en bestaat uit zes energievelden te weten:
Magnetische veld (dat ons fysieke lichaam beschermt).

1

Emotionele veld. Mentale veld.
Astrale/psychische veld.
Spirituele/geestelijke veld.
Etherisch/karmische veld.
Chakra, een woord uit het Sanskriet betekent wiel en zijn te onderscheiden in zeven hoofd bronnen die samen voor een harmonische energieverdeling zorgen. Doordat elk Chakra een andere klankkleur en vormfrequentie heeft worden zij als draaikolken van pure energie waargenomen. Deze laten zich omschrijven als wielen of bloemen van veelkleurige licht in onze Aura. In het Oosten worden zij als lotusbloemen gezien, het symbool van het stijgend niveau van bewustzijn.
Deze centra’s symboliseren dan ook de zeven verschillende kwaliteiten van de schepping, levensvormen die parallel lopen met onze niveaus van bewustwording. Naarmate onze bewustwording toeneemt, zal ook de gevoeligheid voor die krachten die vanuit de ziel sterker gaan stromen. Bij mensen met een hoogontwikkelde geest draaien de Chakra’s zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende pure energie.
De Chakra’s bevinden zich in een verbinding de talloze bronnen uit het universum zoals met sterren en planeten en waarmee een polariteitenenergie uitwisseling plaats vind. De rotatie van de planeten maakt onze aarde bewoonbaar. Dit doordat zij het licht als de overgang van schaduw naar licht als een noodzakelijke wisselende energiebron leren gebruiken. Het is de harmoniserende werking dat elk hartcentrum schept en onderhoud. Deze energie doortrekt alles waarmee wij in aanraking zijn, zoals de bijvoorbeeld de invloeden van gedachte patronen om ons heen. Dit alles noemen wij, het levend wordende bewustzijn dat de geestelijke evolutie stroom genoemd wordt. Chakra’s werken als hologrammen er is geen voor- of achterkant te bekennen en zijn voor ons op een onzichtbare manier met het lichaam verbonden. Zij moeten gezien worden als niet in het ‘grondstoffelijke’ lichaam liggend, maar in het subtiele etherische lichaam. Je kunt ze als organen beschouwen, verbonden met het centrale zenuwstelsel. Het endocriene stelsel is verbonden met de voorkant en het zenuwstelsel met de achterkant van het lichaam en hebben hun neerslag in de Chakra’s. Tot het endocrien stelsel behoort o.a. de schildklier die zijn stoffen rechtstreeks door het bloed laat opnemen. Kortom er zijn verbindingen met het gehele lichaam. Bij een sterke en goede werking van de Chakra’s zal het begrip zich gaan uitbreiden. Wij zullen dan onze ziektes en tegenslagen gaan begrijpen als oorzaken van onwetendheid en onszelf aangedaan.
“Als iemand niet begrijpt hoe het lichaam dat hij draagt ontstaan is,
zal hij ermee vernietigd worden” (Thomas Evangelie).
Wij begrijpen hieruit dat alles bewustzijn is en elke hoogte is van bewustzijn zijn eigen trilling en frequentie heeft gebied heeft. Zo is ook het denken van de mens materie, trillend met een lage of hoge frequentie. Deze heeft zijn weerslag in een lagere trilling, zoals het mineralenrijk, waarvan de mens een uit kristallisatie over de dood of geboorte heen is. We leven immers in een illusie (dode) wereld, waaruit wij eens zullen ontwaken. Door de beginselen van de Chakra’s te kennen en de energie in ons zelf te leren beheersen, zullen wij het leven op een creatieve en onzelfzuchtige manier leren gebruiken. De integratie van de zeven niveaus van bewustzijn verloopt via: actie, ideaal, begrijpen, samenbrengen, discriminatie, integratie, inspiratie, weten. Waarbij altijd het lagere het hogere ontdekt en het hogere het lagere voedt. Het is onze natuur die de natuurlijke werking is van ons zoeken, wat het licht in de duisternis brengt.
De centraliserende werkende invloed op het lichaam gaat via Chakra’s, cellen, fijn zenuwstelsel en klieren. Beide hersenhelften werken met de vijf zintuigen, maar met gescheiden herinneringen. Via het endocriene stelsel worden de energieën direct in het bloed opgenomen. Dit stelsel zorgt er voor dat wij ons lichaam via ons denken en geesteshouding op onze eigen wijze sturen. Wanneer onze denk- en geestenenergie niet vrij kunnen stromen is de werking van onze klieren verstoord. Geestelijke en of lichamelijke ziektes, afwijkingen zijn hiervan het gevolg. Wij kunnen ons afvragen welke Chakra’s met negatieve energie of met een te sterke energie in hun werking gehinderd worden.
Door meer inzicht in de verbinding van de Chakra’s en zijn organen, speciaal met de vier hersenfuncties t.o.v. de frequenties van kleur, muziek, voedsel, hobby’s werk, enz. kan dit ons helpen om weer gezond te worden.
Dit gezond worden is niet alleen een proces van de enkeling. Het is tegelijkertijd een collectief proces dat zich op alle lagen van groepen, volkeren, tijden enz. voltrekt. Zo wij bijvoorbeeld nu om ons heen “de spirituele oorlog” zien voltrekken, via cursussen, healers, deskundigen en methodes op het alternatieve vlak. Dit zal straks een periode van zichtbare groei te zien geven. Een zieke tijd die zal overvloeien naar werkelijke gezondheid. We leven in een tijd van zelf-genezing, die het pad vrij maakt voor het werk op een hoger bewustzijnsniveau. Hier zal de ruimte met een hogere en fijnere trilling gevuld gaan worden. Alle energie wordt aangewend via het eerste Chakra, het bewustzijn van het ik, dat op het overleven gericht is.
De grotere harmonie of eenheid kan ontstaan door de magnetische gedachtekracht die zowel positief als negatief geladen is. Vaak is groei ontstaan door specialisatie, die zich op diverse manieren tot in het extreme kan manifesteren. Vandaar dat op een na elke specialisatie tot vernietiging, destructie leidt. Die enige heel makende specialisatie is de weg naar binnen. Ieder Chakra heeft energie die met elk niveau van leven in verbinding staan. Dit zowel met het gevoel, mentale, astrale als het spiritueel niveau, maar ook met de gebieden van specifieke psychische vaardigheden. Dit alles is de vertegenwoordiging van een spiritueel principe.

 

2De mens bezit primaire en secundaire Chakra’s waarvan de kruin een primaire Chakra is. Hier stroomt de energie in en uit, die bij een rechte ruggengraat fysiek gezien, de Chakra’s het best doen functioneren. De primaire energie van ons is de zielenkracht die door ons heen werkt, via de kruin Chakra. Deze energie en primaire Chakra staan boven alles en werkt via ons zeer fijnstoffelijke lichaam naar het meer grofstoffelijke. Wanneer de energie afgesloten wordt gaat de werking van de bijbehorende organen verminderen en spreken dan van een blokkade, vaak veroorzaakt door angst. Bij een hevige schok kan de energie niet in het brein komen, soms is er een beschadiging in de hersenen en/of Chakra. Bij een acuut ongeluk kan er een reactie in de genezing ontstaan: als de hersenbeschadiging omkeerbaar is, kan er een nieuwe verbinding in de hersenen ontstaan. Deze Chakra zal dan gaan werken, daar waarin de hersenen compensatie gegeven kan worden. Wij weten ook dat sommige mensen die een hevige schok hebben opgelopen, dingen kunnen zien en of horen die buiten onze grenzen vallen. Een verbinding die voor of tijdens de geboorte plaats vond, spreken wij van: hij is met de helm geboren. Ook de acupunctuur-punten zijn een zeer fijn netwerk van hele kleine Chakra’s. Zij kunnen energie ontvangen afkomstig uit het energieveld van de omringende wereld/ruimte en deze doorgeven naar het organisme.
Het werken met acupunctuur is het werken met deze energie door ze te versnellen en te verlangzamen. Wanneer de Chakra’s zich openen boven ons niveau van begrip, dan zal er een disharmonie kunnen plaats vinden. Bij het openen op een lager niveau, schept dit een gevoel van gescheiden te leven van ons echte Zelf. Bij een open Chakra dat zich niet kan sluiten, gaat de energie er net zo snel uit als er in. Door een emotionele schok kan dit Chakra zich sluiten, waardoor er een tekort aan energie ontstaat. Hierbij zal een Chakra behandeling uitkomst kunnen bieden, totdat die mens zichzelf weer in evenwicht weet te houden. Ook het nemen van een douche, het werken in de natuur, wandelen langs het strand, Yoga en of meditatieoefeningen helpen hier. Tegelijkertijd staan deze Chakra’s met talloze bronnen, zoals sterren, planeten, het ritme zo dit is met de gehele kosmos.
Mede dit maakt het mogelijk dat wij er als een natuurwetenschappelijk gegeven tegenaan kunnen kijken. Zo ook astrologie, numerologie, alternatief genezen tot een wetenschap verheven kunnen worden, die zich zelf boven de aard gebonden denken verheft.
Is ons vooroordeel niet gelegen in een onvoldoende scholing, onderzoek, ervaring op het praktische, wetenschappelijke, psychologische, filosofische, religieuze of metafysische vlak?
Tonen deze heldere wetenschappen niet aan, dat wij tot nu toe met ons materiele denken en zeer veel onderzoek heel langzaam beginnen te begrijpen. Dat wat door de werkelijk grote geesten van deze aarde, nooit is afgewezen, maar eerder nog is toegepast. Denk maar eens aan Plato, Pythagoras, Leonardo da Vinci, Augustinus. Het toepassen van deze kennis door minder verlichte zielen heeft vaak een ongewenste bijwerking gegeven, die als hoofdzaak is gezien en daarom niet begrepen is.
In het centrum van onze handen bijvoorbeeld, kunnen wij met enige oefening een voelbare subtiele beweging als een fysieke ervaring van de Chakra bespeuren. Door onze handen in de buurt van een Chakra te brengen en ons te concentreren op onze handpalmen.
Deze energie wordt als een zeer subtiele beweging van warmte ervaren.
Bij deze oefening constateren wij bovendien dat de energie die wij via onze handen ontvangen en afgeven als vele witte plekjes op de binnenkant van de handen ontstaan. Zeer mediamieke mensen kunnen onze Aura en Chakra’s waarnemen op diverse niveaus. Dit wil nog niet zeggen, dat deze mens, wat hij ziet ook bewust zal kunnen begrijpen. Dit is afhankelijk van zijn spirituele, geestelijke ontwikkeling. Bij de geestelijk nog niet ontwaakte mens is deze Chakra energie betrekkelijk klein en hebben weinig beweging. Bij die mens die geestelijk aan zich zelf werkt kunnen deze Chakra’s zich ontwikkelen tot stralende veelkleurige centra’s van energie en licht. Het fysieke lichaam is de stoffelijke neerslag of de openbaring van de werking van onze geest en ziel samen. De aarde is beslist niet als martelkamer bedoeld, maar om het hogere met het lagere te verzoenen. Waardoor wij via dit lichaam leren bewust te worden tegen de verdrukking in. Naarmate onze ontwikkeling/bewustwording toeneemt, neemt ook de gevoeligheid voor die krachten die van uit de ziel toestromen toe. Bij de mens met een hoog ontwikkelde geest ‘draaien’ de Chakra’s zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende energie. De mens die het dichtst bij de natuur leeft en in staat is zijn gevoel te laten spreken heeft de Kundalini energie (onze levenskracht), tot het vierde Chakra omhoog weet te brengen. Wie zich inzet voor de geestelijke ontplooiing zal het vijfde en volgende Chakra’s in beweging kunnen krijgen.
3Door oefening, zullen eerst de onderste drie Chakra’s op gelijke wijze activeren dienen te worden, waarbij het vijfde Chakra een belangrijke rol speelt. Het vijfde Chakra is het gebied van directe kennis, die het mogelijk maakt op een bewuste en volledige overgave aan het leven via het hartcentrum zonder enig schuld gevoel verder te gaan. Dit is het nieuwe ritme of wel balans in het leven.
Het evolutieproces is het vinden van een harmonie tussen de werking waarmee de verschillende Chakra’s geassocieerd worden. Noch sensualiteit, driften, ratio of het voelen mogen de overhand hebben. Ieder Chakra heeft energieën die met elk niveau in verbinding staat; het stoffelijke, emotionele, mentale, vitale of etherische en het astrale gevoel lichaam, plus het spirituele niveau en de gebieden van specifieke psychische vaardighe-den. Dit alles is de vertegenwoordiging van een spiritueel principe. Bij een diepere werking van de Chakra energie zal ons begrip zich gaan uitbreiden en wij ziektes gaan begrijpen als oorzaak van onwetendheid, ons zelf aangedaan.
Het begrijpen, is het weten dat dit alles bewustzijn is en elke hoogte van bewustzijn zijn eigen trilling en frequentie heeft. Naarmate de ontwikkeling van ons bewust worden toeneemt, neemt ook de gevoeligheid voor die krachten, die vanuit de ziel toestromen toe. Zo is ook het denken van de mens materie, trillend met een lage of hoge frequentie.
Deze heeft zijn weerslag in een nog lagere trilling, zoals het mineralenrijk, waarvan de fysieke vorm van de mens een uit kristallisatie over de dood heen is. Gedachten zijn enkel patronen die de mens kan herscheppen in nieuwe patronen, waaruit nieuwe vormen en dus beperkingen of weerstanden kunnen ontstaan. Deze weerstanden zijn onze mogelijkheden om ons scheppende vermogen verder uit te breiden. Van groot belang is het, de beginselen van de Chakra’s te kennen en de energieën in ons zelf te leren beheersen, zodat wij ze in het leven op een creatieve en onzelfzuchtige manier leren gebruiken. Wanneer de Chakra’s zich openen boven het niveau van begrijpen, zal er een disharmonie kunnen plaatsvinden. Bij het openen op een lager niveau schept dit een gevoel van gescheiden te leven van het echte ‘Zelf’. Een open Chakra dat zich niet kan sluiten, hier gaat er net zo snel energie in als er uit. Bij een shock (hevige emotie) dit Chakra zich kan sluiten en er een tekort aan energie ontstaat. Een Chakra behandeling kan uitkomst bieden bij een gesloten Chakra, zo ook het nemen van een douche, werken of zijn in de natuur.
Guido ten Berge.’86

 

Korte omschrijving van de Zeven Hoofdchakra’s:

De zevende Chakra is onze kruin Chakra, in het Sanskriet genaamd: Sahasrara. Deze Chakra zit enkele centimeters boven (voor) onze kruin en is verbonden met onze universele identiteit, zuiver bewustzijn en kosmisch bewustzijn.
De trefwoorden hierbij zijn: wijsheid, kennis en spiritualiteit
De zesde Chakra is het derde oog, in het Sanskriet genaamd: Ajna. Deze Chakra zit tussen beide wenkbrauwen (net iets daar boven), en is verbonden met ons archetypische identiteit en inzicht.
De trefwoorden zijn: Intuïtie en verbeeldingskracht ( het zien )
De vijfde Chakra is de Keel Chakra, in het Sanskriet Vissuddha genaamd U begrijpt het al, deze Chakra zit bij de keel en is verbonden met creatieve identiteit, kennis en luisteren.
Trefwoorden zijn: je uiten, communicatie en je mening laten horen
De vierde Chakra is dus het Hart Chakra in het Sanskriet Anahata genaamd. Deze Chakra zit bij je hart en is verbonden met de liefde, gezicht en aanraking.
De trefwoorden: Medelijden, mededogen, je hart laten spreken
De derde Chakra is onze zonnevlecht of Plexus Solaris, in het Sanskriet Manipura Chakra genaamd. Deze Chakra zit met de pink op de navel een handbreedte boven de navel. Het is verbonden met, vuur, macht, je ego en identiteit.
De trefwoorden: eigenwaarde, voor jezelf opkomen en handelen
De tweede Chakra is de Sacraal Chakra, Bekken of seksueel Chakra, in het Sanskriet Svadishthana Chakra genaamd. Deze Chakra zit met de duim op de navel een handbreedte eronder. Het is verbonden met emotionele identiteit.
De trefwoorden hierbij zijn:
Seksualiteit, warmte, water, voortplanting en emoties.
De eerste Chakra is dus de Wortel – Stuit Chakra of Perineum, in het Sanskriet Muladhara Chakra genaamd. Deze Chakra zit tussen de Anus en de Vagina / Penis en verbind je met de aarde, reuk, lichaam, welvaart en materialisme.
De trefwoorden hierbij zijn: geaardheid en overleving

Overige informatie:

Vanaf het eerste Chakra (Perineum – Muladhara) gezien heeft elk daarboven liggend Chakra een hogere trilling, meer beweging, meer expansie, abstractie, universiteit en ruimtelijk besef. Vanaf de zevende Chakra (Sahasrara) gezien heeft elk onderliggende Chakra meer: dichtheid, grenzen, individualiteit en vorm. De kleuren en mantra’s die aan de Chakra’s gekoppeld zijn leggen dit heel mooi en begrijpelijk uit.

Het Perineum – Stuit Chakra is de aarding, jouw binding met de aarde en geeft gehechtheid en stevigheid. Deze Chakra heeft de kleur rood. Rood heeft, voor de mens zichtbare kleuren, het laagste en langste trillingsgetal. Het is de eerste kleur van de regenboog.

De bijbehorende mantra is LAM of HUM. (spreek je uit als Ohm). Ervaren mantra zangers, zoals Boeddhistische monniken, zingen de LÁÁÁÁÁMMM OF HÚÚÚÚÚÚMMM met heel veel lage vibratie. ( Ooooohhhhmmm ) De kleur met de laagste trilling, het geluid met de laagste trilling is gekoppeld aan de Chakra met de laagste trilling.
Het zijn manieren om je bewust te worden van je Perineum of welk Chakra dan ook juist omdat je hem niet kunt zien of voorstellen. Dit zijn geweldige middelen om hem te voelen en te ervaren.
Zo heeft elke Chakra zijn kleur, element, mantra etc..
De kruin Chakra heeft de kleur met de hoogste en kortste trilling en bij de mantra die met de kortste trilling. Voor de mens zichtbare kleuren zijn: violet – paars – blauw – groen – geel – oranje en rood. Dit zijn dus de: Kleuren van de regenboog.
Het Chakrasysteem ontstond ca. vierduizend jaar geleden in India. Voorheen werd alle kennis van een meester op een leerling overgedragen, totdat in de 16e. eeuw een Indiase Yogi zijn Sat-Chakra-Nirupana schreef, een gedetailleerde omschrijving van de Chakra kennis die toen bekend was. In de jaren twintig bracht Arthur Avalon de Chakra leer over naar het westen door zijn boek The secret power.
Het bestaan van chakra’s is in landen als Japan, China en India al eeuwen bekend, maar hier in het Westen wordt pas sinds enkele jaren met chakra’s gewerkt. Dat is op zich heel vreemd, omdat zowel de aura als de chakra’s voor een ieder heel gemakkelijk te voelen en (door de therapeut) te behandelen zijn. In het Westen heeft de medische wetenschap zich meer gericht op direct (met apparatuur) waarneembare biologische processen. Met de erkenning van o.m. de acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen komt er de laatste tijd echter steeds meer begrip voor het feit, dat de mens één grote energiecentrale is.
De chakra’s zijn daarbij de energiecentra die de energie -die door het menselijk lichaam stroomt- opvangen, opslaan en verdelen. Dit doen zij via meridianen of nadi’s, de energiekanalen van het lichaam.

4

Chakra betekent in het sanskriet ‘wiel’ of ‘schijf’. De chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen.

5Dat zal de leek eigenaardig in de oren klinken, maar de ervaring leert dat je via de chakra’s in verbinding komt met het specifieke bewustzijnsgebied dat bij elk chakra hoort.

Door de rotatie van de chakra’s wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de omgeving. De Chakra’s dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan. Bij Harakiri wordt bv geen vitale lichaamsfunctie doorgesneden, maar wordt het Hara-centrum doorkliefd, hetgeen de dood veroorzaakt.
Is er nu een chakra dat niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakra’s onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt. Bij de mens liggen deze hoofd chakra’s langs de ruggengraat, in totaal zeven (er zijn er meer). Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra’s met zenuwknopen en de endocriene klieren.
De verticale kolom die ontstaat als we de Chakra’s op een lijn zien wordt Soeshoemna genoemd.
De verticaal stijgende en dalende energie wordt Ida en Pingala genoemd. Deze energiestroom kronkelt a.h.w. rondom de Soeshoemna, de centrale as. Wij kennen deze voorstelling van de esculaap op de auto’s van huisartsen. De Nadi’s zijn fijnstoffelijke energiebanen, die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.
Chakra’s hebben hun eigen energietrilling. Door de Chakra’s bloot te stellen aan energie trillingen kunnen we blokkades opheffen:

Dergelijke energietrillingen vinden we b.v. in:
-fonkelende kleuren
-edelstenen
-klanken, muziek en klankschalen.
-etherische oliën
-elementen
-de natuur
-meditatie
-inwerking van energie (Reiki, magnetisme)
Zodra in onze chakra’ s frequenties binnenstromen die hoger en zuiverder zijn dan hun niveau op dat moment, beginnen ze sneller te trillen waardoor de langzamere frequenties van de blokkades zich stapsgewijs oplossen.

Nieuwe levenservaringen kunnen door de energie centra opgenomen worden en onbelemmerd naar de fijnstoffelijke lichamen geleid worden. Het is alsof er een frisse bries door ons energiesysteem waait. De instromende Prana laadt het etherisch lichaam op, en dat geeft op zijn beurt de energie aan het fysieke lichaam.

Ze stroomt het emotionele en mentale lichaam binnen, waardoor ook daar de blokkeringen zich beginnen op te lossen, aangezien de trillingen ervan langzamer zijn dan die van de instromende energie. Uiteindelijk bruist de levensenergie door al de nadi’s van heel het energiesysteem, en beginnen lichaam, geest en ziel hoger te vibreren en neemt de gezondheid en vreugde toe.

Wanneer in dit proces van zuivering en loutering de opgekropte energieën vrijkomen, treden hun inhouden nog eenmaal in ons bewustzijn binnen. Daarbij kunnen we opnieuw dezelfde ervaringen doormaken die de blokkades veroorzaakt hadden: onze angsten,woede of pijn.
Lichamelijke ziektes kunnen voor de laatste keer aan de oppervlakte verschijnen, voordat ze geheel weggezuiverd worden.
Gedurende het proces; voel je je onrustig, geprikkeld of heel moe. Zodra de banen voor de energieën vrij zijn dalen diepe vreugde en helderheid over ons neer.

Het werken met chakra`s leidt tot onvermoed diepe psychische en lichamelijk processen die tot genezing kunnen leiden. Je komt zaken tegen die je heel anders doen aanzien tegen onze materialistische levensvisie. Er zijn in onze wereld blijkbaar heel andere krachten werkzaam dan ons op school is geleerd…… Dat moet zelfs een nuchter ingesteld mens toegeven………..
Chakratherapie is echter geen panacee voor elk probleem, maar het zet -naar mijn eigen ervaring- altijd een proces aan, dat leidt naar een verdiept inzicht in zichzelf.
Het fysieke (grondstoffelijke) lichaam zien we allemaal. Het is materie. Het lijkt daarom de enige waarheid, het enig bestaande voertuig te zijn. Wat je echter niet ziet, kan echter heel wel bestaan. Wij kunnen dat ervaren, voelen, zien in helderziendheid of dromen of ervaren o.g.v. gebeurtenissen
Wanneer het fysieke lichaam pijn heeft kost dat energie van de aura. Bij langdurige problemen wordt de aura beschadigd. Het fysieke probleem wordt weerspiegeld in de aura. Op deze wijze kan een chakratherapeut problemen op het fysieke vlak vóór zijn, door te voelen dat sommige delen van de aura energieproblemen hebben. Een opkomende maagzweer kan b.v. al ontdekt worden door problemen bij het zonnevlechtchakra. Als therapeut voel je wat er aan de hand is en je gaat vervolgens na wat de mogelijke oorzaken van het probleem zijn. De allopathische geneeskunde bestrijdt meestal alleen de symptomen, maar laat de oorzaak liggen. Alleen een goed gesprek is niet voldoende. Je moet als therapeut de cliënt gevoelig maken voor zijn echte probleem.
Het lichaam is tevens de Poort naar het Zijn. Wanneer wij de ogen sluiten en ons lichaam voelen, dan merken wij al snel dat wij geen concrete gevulde substantie aantreffen, maar een open ruimte met velden van gevoel, of pijn, of energie. Vrij snel ervaar je dat de ruimte om ‘dat lichaam’ heen net zo vast of leeg aanvoelt als het gebied waar het lichaam wordt geacht te zijn
Wanneer wij ons voortdurend verbinden met dit voelen dan gaan wij in toenemende mate samenvallen met het zijn, wat gewaarwording is.